Steampunk

Steampunk är en typ av science fiction och estetik som grundar sig på ångmaskiner, luftballonger, mekaniska matematikmaskiner och annan teknik från industriella revolutionen, som tog sin början i slutet av 1700-talet, men före andra industriella revolutionen 1870-1914.

Steampunk innehåller ofta anakronistisk eller futuristisk teknologi, så som 1800-talets människor kan ha föreställt sig den (jämför retrofuturism).

Karaktäristiskt för genren är teman och material som synlig mekanik, kugghjul och mässing. Mikroelektronik och förbränningsmotorer är ovanliga. Steampunk utspelar sig vanligtvis i en viktoriansk miljö men genren har förgrenat sig och inkluderar nu alla tänkbara tidsåldrar och historiska miljöer, exempelvis medeltiden, bronsåldern och antiken.

Steampunkgenren är inspirerad av tidiga scientific romance-författare som Mary Shelley, Jules Verne, H.G. Wells och Mark Twain.

Steampunkgenren skapades under 1980-talet som en alternativhistorisk genre i händerna på cyberpunkförfattare såsom Tim Powers, K.W. Jeter, William Gibson och Ronald Clark.[2] Termen myntades av K.W. Jeter, då han sökte ett samlingsnamn för den typ av romaner som han och hans kollegor skrev. Dessa författare skrev i samma anda som Jules Verne och H G Wells och skapade ett fiktivt förflutet. En av de mest hyllade steampunkromanerna, K.W. Jeters Morlock Night, är till exempel en uppföljare till H G Wells Tidmaskinen.

Sentida exempel på steampunk är Alan Moores League of Extraordinary Gentlemen, Steamboy samt datorspelen Syberia och Arcanum. Datorspelsserien Bioshock innehåller många spår av steampunk i sin estetik. Eugene Ivanov är en rysk-tjeckisk bildkonstnär och bokillustratör som koncentrerat sig på steampunk-genren.

Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *